Ahad, Februari 22, 2009

Ilmu-ilmu Al-Quran Yang Masih Rahsia... Antaranya..

ULUM AL-QURAN

Tiada buku bercetak dalam Bahasa Melayu berkenaan Ilmu Al-Quran. Yang ada tesis@disertasi di UM/UKM, B.arab banyak antaranya 'dirasat uslub alquran oleh almarhum Dr Udaimah'. > Ust Azamudin. Buku-buku Dr Fadhil Samarraie memang semua cerita tentang rahsia-rahsia nahu, balaghah dalam al-quran. > Ust. Anwar. Dr Abdul Qodir As-Sa’di berpesan agar membaca buku ma’ani aln-nahw oleh Dr Fadhil Samarraie bekas gurunya di Iraq. Buku itu cerita tentang fungsi-fungsi semua perkataan yang berkaitan dengan nahu, Isim, Fiil, harf. Dr. Sa’di mempunyai buku kesan dalalah nahu dan lughah dalam istinbat hukum-hukum dari quran dan artikel kesan kajian nahu terhadap teks al-quran dan hadis. > Ust Anwar.

Fiil mudhori menunjukkan al-istimrariyyah, alistiqbal dan al-tajaddud.

Tetapi isim menunjukkan al-istiqror dan as-subut.

Contoh : dalam hadis ''al-iman an tukmina'. Hadis ini menggunakan an-tukmina( an dan fiil mudhori)menunjukkan iman mesti berterusan dan terus diperbaharui. Tidak guna masdar.

Contoh lain surah fathir, ayat 3. : hal min kholiqin ghoirullah yarzuqukum. Kerana menunjukkan berterusan memberi rezeki. Yarzuqukum terus menerus kurnia rezeki dan perbaharui rezeki

Tiada ulasan: